Kveldsuniversitetet

Kveldsuniversitetet er en ny arena for folkelig formidling av fag og forskning.

Helseinnovasjonssenteret har tatt initiativ til å opprette dette som en månedlig møteplass, for uformell fagprat innen tema som helse, innovasjon og teknologi.

Sammen med våre samarbeidspartnere Vindel AS, Høgskolesenteret i Kristiansund og Campus Kristiansund vil vi gjøre faglig kunnskap lett tilgjengelig over en kopp kaffe eller andre forfriskninger.

Kveldsuniversitetet er et uformelt og gratis arrangement som er åpent for alle og holdes normalt siste onsdag i måneden på "Bar å sånn" på Grand Hotel i Kristiansund.

Se arrangementsoversikt her.

Onsdag 6. mars hadde vi vår første internasjonale foredragsholder på Kveldsuniversitetet. Portugiseren Pedro Janeiro Pedro Janeiro er tjenestedesigner og har lang erfaring med bruk av tjenestedesign i ulike innovasjonsprosesser. Han er en del av det internasjonale nettverket Design Thinking Group som reiser verden rundt, arrangerer kurs og coacher kommuner og firmaer i forbedringsprosesser. Denne uken har han holdt kurset Innovasjon og tjenestedesign på Høgskolesenteret i Kristiansund, og i den forbindelse benyttet vi oss av muligheten og inviterte han til Kveldsuniversitetet.

Vi fikk en spennende innføring i hva tjenestedesign er og viktigheten av å sette brukernes behov i sentrum for utvikling- og forbedring av produkt og tjenester.

Onsdag 30. januar var det Per Kristian Rekdal som gjestet Kveldsuniversitetet

Grunnforskning - hva er det? Grunnforskning søker ny innsikt, uten at den nødvendigvis gir umiddelbar gevinst i økonomi eller kunnskap. Dette er forskning som gir oss ny, sikker viten om sammenhengene i våre omgivelser, og utvider vår forståelse av natur og fenomener. Grunnforskning gir oss slik grunnlag for videre forskning.

Per Kristian ga oss noen historiske eksempler på hva slags betydning grunnforskning har hatt og har i samfunnet. Rekdal er førsteamanuensis ved avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde. Han jobber til daglig med undervisning i matematikk og statistikk, og forsker på teoretisk fysikk. Han har Ph.D. i kvanteoptikk (NTNU), post doc fra Imperial College i London og post doc fra Universitet Graz i Østerrike.

Tenor Ole Andreas Silseth og pianist Margaret Rensvik ga oss en fantastisk smakebit på Operafestukene 2019.

Onsdag 7. november ga Marie Olsson Lindvåg og Hektor Hovsgaard fra Rask Psykisk Helsehjelp oss et spennende foredrag om psykisk helse.

Stadig flere mennesker strever med symptomer på angst, depresjon og søvnvansker. Krav om effektivisering i arbeidslivet hvor vi stadig skal være i utvikling og omstilling, mer fokus på veiing og måling i skolen, økte krav både fra oss selv og andre i vårt prestasjonssamfunn er alle faktorer som er med på å påvirke oss. Vår digitale og tilgjengelige hverdag spiller også inn på hvordan vi opplever og håndterer stress.

Selv om årsakene kan være mange, så er symptombildet hos dem som strever ofte ganske likt. Hvordan kan vi best mulig mestre disse vanlige psykiske helseplagene med fokus på angst og stressreaksjoner? Hva kan vi gjøre for å hjelpe oss selv i hverdagen?»

Terapeut Marie Olsson Lindvåg og psykologspesialist Hektor Hovgaard, begge fra Rask Psykisk Helsehjelp, gir oss et blikk på hvordan det moderne samfunnet på 2000-tallet har gitt oss alle nye utfordringer – som kanskje krever andre teknikker. Kan vi for eksempel bruke stress på en konstruktiv måte?

Denne gangen hadde vi gleden av å presentere Ian Sæther fra Cosmic Kings som sto for levende musikk og god stemning for kvelden!


Onsdag 17. oktober var det Lise Lillebrygdfjeld Halse som gjestet Kveldsuniversitetet, hun tok for seg temaet Innovasjon i en digital Tidsalder.

De siste årene har vi sett et økt fokus på digitalisering, som påstås å få en gjennomgripende betydning for både samfunnslivet og næringslivet, så gjennomgripende at den er blitt kalt den fjerde industrielle revolusjonen. Mange opplever likevel at det er avstand mellom de store ordene og de daglige realitetene ute i virksomhetene. Hvordan skal bedriftene rigge seg for å møte denne revolusjonen? I dette foredraget av Lise Halse ble det belyst hvordan organisasjoners innovasjonsevne har betydning for deres møte med ny teknologi.

Lise Lillebrygfjeld Halse er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Molde. Hun har bakgrunn som PhD i logsistikk, MSc i samfunnsendring, organisasjon og ledelse, Siv. ing. elektronikk, og over 15 års erfaring fra offentlig og privat sektor.

To elever fra Atlanten videregående skole stod for det musikalske innslaget og fremførte flotte selvskrevne låter.

I sesongens første Kveldsuniversitet onsdag 12.sept kl. 20.00 koblet vi det folkekjære temaet FOTBALL opp med real forskning.

Hvordan passer dagens barn og unge i «den norske fotballtrøya»?

Oda og Truls får bli med uansett hvor flinke de er. Mamma er trener og pappa steker vafler. Fotball er så mye mer enn bare prestasjoner, skal en tro den norske modellen. Stemmene imot lar seg høre: - Hvorfor i all verden skal Aksel vente på «de andre»? Når nye, alternative tilbud «popper opp», tvinges klubber, kretser og forbund til å følge med i timen.

Kjell Marius Herskedal, førsteamanuensis med lang fartstid som utøver, trener og leder i idretten knyttet denne kvelden praksis og vitenskap sammen. Med sitt fokus på fotballedelse, tok han ta for seg modellene vi støtter opp og så på hvor slagkraftige de er. Hvilke effekter har motivasjon for mestring? Hva sier forskningen fungerer?

Vårt musikalske innslag denne kvelden var det vokalgruppen «Pønsj» som sto for. Gruppen består av Christina Reitan, Ann Aase Kvalvåg, Randi Sandstad, Katherine Schalde, Eilif Odde, Jan Øyvind Jensen og Olav Godø, - alle sunget i kor hele livet. Med seg i bagen hadde de et spenstig repertoar, vi fikk høre Java Jive, Duerme Negrito og Blåklokkevikua.


Onsdag 23. mai kl. 20.00 var det Hanne Solvang Felberg, senior prosjektleder og produktutvikler hos GC Rieber Oils som gjestet Kveldsuniversitetet og presenterte fersk forskning!

Hva er egentlig Omega3 og hvorfor er det så viktig for helsa? I løpet av kvelden ble vi godt kjent med GC Rieber Oils produksjon og forskningsprosjekter, og vi fikk til og med smake på oljen!

God musikk ble det også på sesongens siste Kveldsuniversitet. Operakoret er en av grunnpilarene i Operafestukene som settes opp hvert år i februar. De presenterte smakebiter fra Donna Bacalao, Tolvskillingsoperaen og Les Miserables.

Onsdag 11. april kl 20.00 hadde vi gleden av å invitere til aprilutgaven av Kvledsuniversitetet.

Denne gangen var temaet tang og tare, og de muligheter Nordmøre nå står ovenfor innen dette feltet.

Rebekka Varne (PHd) kommer opprinnelig fra Karmøy, men bor nå i Isfjorden i Rauma kommune. Hun studerte marinbiologi i Trondheim, og jobbet noen år som loggeingeniør off-shore før hun startet på en doktorgrad på NTNU i Trondheim. De siste årene har hun vært ansatt i Møre og Romsdal fylkeskommune med akvakulturforvaltning og med et sterkt engasjement for tang og tare som ny næring.

Hun pratet om tang og tare, hva det kan brukes til og hvilke utfordringer må løses og om fylkeskommunen sitt arbeid med tang og tare knyttet til vår region og Fagskolen i Kristiansund.

Denne gangen var det Ole Kristian Gundersen og Magne Langseth som stod for det musikalske innslaget.

Onsdag 7. mars kl. 20.00 hadde vi igjen gleden av å gleden invitere til Kveldsuniversitetet!

Denne gangen var temaet teknologi og utvikling av fremtidsrettede tjenester for innbyggerne. Kristiansunds rådmann Arne Ingebrigtsen og teknologidirektør Shazad Rana fra Microsoft har mange refleksjoner og ambisjoner å dele med oss. Hvordan vil teknologi påvirke livene våre i fremtida? Hvilke muligheter bør vi gripe? Arne vil stille i levende live på Bar å sånn, og Shazad vil stille «live» via Skype på storskjerm.

Shazad Rana er tidligere IT-gründer, med variert utdanning innen informatikk og filologi, og mellomfag i urdu og persisk. Han jobber i dag som teknologidirektør i Microsoft og holder i tillegg foredrag blant annet om teknologi og endring. Shahzad er aktiv samfunnsdebattant og har vært dommer i TV-serien «Skaperen» på TV2.

Arne er født og oppvokst i Kristiansund, og har også bakgrunn som IT- gründer og leder fra inn- og utland. Han har vært rådmann i Kristiansund siden 2015 og er kjent for å løfte frem innovasjon og teknologi som viktige deler i byutvikling.

Shahzad er lidenskapelig opptatt av hvordan bedrifter og offentlige etater kan bruke teknologi til å realisere sine visjoner. Og visjoner har Arne mange av!

Young Eagles sto for musikken denne gangen!

Tirsdag 28. november var det energiske Thomas Bjørdal, leder ved Nasjonalt Vindenergisenter som bydde på kunnskapspåfyll. Han tok oss med på et dykk inn i forskning og ny teknologi innen vindenergi, og fortalte om hvilke muligheter det gir oss i fremtiden.

Nasjonalt Vindenergisenter er lokalisert i Smøla vindpark, og er ett av tre kompetansesenter for fornybar energi i Møre og Romsdal. Vindenergisenteret utvikler og driver frem kreative og innovative løsninger for fornybar energi. Deres hovedsatsing er lokal utnyttelse av energien der den er, både for private og for næringsliv. Teknologiutviklingen og markedsendringer skjer i stort tempo og gir spennende muligheter. Nasjonalt vindenergisenter er med, og driver i dag prosjekter for små vindmøller og hybridløsninger for industri kan være interessante også for deg.

Musikalsk sett var dette en meget spennende kveld! Den talentfulle chellisten Zhala Aliyeva og frontfigur låtskriver og gitarist i Kystfolket Jan Terje Sager ga oss lun og god vinterlyd, samt en liten godbit for alle Game of Thrones tilhengere.

Onsdag 25.oktober var det Linda Kornstad Nygård som tok opp et interessant og meget aktuelt tema på Kveldsuniversitetet. Vår befolkning eldes og gjennomsnittsalderen øker. Kosthold og aktivitet er viktig for å opprettholde god fysisk funksjon, men hva skal vi da spise?

Linda er fra Averøy, og er doktorgradsstipendiat i et fellesprogram mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Tema for doktorgradsarbeidet er om proteinstilskudd kan forebygge at vi blir dårlige til beins som eldre.

Tusen takk til Tea Megaard for flott musikalsk innslag!

Onsdag 27. september var det ortoped Øystein Lian som fortalte om forskning og framtidens behandling. Lian lærte oss om cellenes iboende dødsbudskap,- og livsbudskap... og en overgang fra mekanisk fokus til biologisk fokus hva gjelder fremtidens metoder i medisin.

Takk til Snærk og Jan Vidar Stensønes og co som sang og spilte egenprodusert materiale om deilige dagligdagse problemstillinger.

Fagprat kombinert med koselig caféstemning!

Førstemann ut onsdag 30. august var Ralph Herter som snakket om et viktig tema: tykktarmskreft. Dette er en økende kreftform, og snart vil mange motta brev om sjekk, ettersom direktoratet nå anbefaler sjekking fra 55 års alder.

Energiske Ralph ga en lettfattelig innføring i temaet gjennom første leksjon i Kveldsuniversitetet.

Takk til Jan Terje Sager og Ådne Jacobsen som leverte lun og levende musikk..!

Kveldsuniversitetet arrangeres av :