Kontakt


Helseinnovasjonssenteret E-post: post@helseinnovasjonssenteret.no

Høgskolesenteret i Kristiansund E-post: post@hiksu.no

Vindel E-post: post@vindel.no

Campus Kristiansund E-post: roland.mauseth@mrfylke.no